Cestování nás obohacuje, dělá nás lepšími. Díky cestování se učíme žít minimalisticky, protože k čemu hromadit, když nehromadíte zážitky?

A proto cestujte taky. Setkávejte se s novými lidmi, poznávejte je a jejich kulturu, učte se jim porozumět.

Tento blog píšeme pro naši rodinu, kamarády a taky pro naše vzpomínky 🙂