Pokud jsi návštěvníkem našeho blogu a přihlásil ses do našeho upozorňovacího systému na nový příspěvek, poskytuješ nám své osobní údaje. My tvoje údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že tvoje údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem tvých osobních údajů je Jan Šarata

Správcem osobních údajů je Jan Šarata, Hněvotínská 496/32, Olomouc 77900, který provozuje webové stránky https://helhon.saratajan.cz. Správce tvoje údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Tvoje osobní údaje zpracováváme proto, abychom ti mohli dát vědět, že se nám přihodilo zase něco zajímavého na našich cestách. Tedy:
emailem ti posíláme upozornění, že jsme zveřejnili nový příspěvek a ty tak nemusíš neustále kontrolovat náš web, jestli něco nového nepřibylo.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tvého souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Jan Šarata. Abychom mohli měřit, jak se ti na našem blogu líbí, kde trávíš nejvíce času a kam klikáš, používáme dalšího poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. A tím je:
Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu.

Jak nás můžeš kontaktovat

Ať už na nás máš jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžeš nás kontaktovat na emailové adrese: sarata.jan@seznam.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Tvoje data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a zabezpečili tvoje osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj nás prostřednictvím e-mailu: sarata.jan@seznam.cz.

Právo na informace

Máš právo na informace, které si právě teď čteš.

Právo na přístup

Díky právu na přístup nás můžeš kdykoli vyzvat a my ti do 30 dnů doložíme, jaké tvoje osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na doplnění a změnu

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracováváme tvoje nepřesné údaje, domníváš se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).
V takovém případě vymažeme veškeré tvoje osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
O dokončení výmazu tě budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání upozornění na nově vydaný příspěvek

Emaily s upozorněním na nově vydaný příspěvek ti posíláme na základě tvého souhlasu.
Pokud už nadále nechceš tyto upozornění dostávat, můžeš tak učinit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Bez tvého souhlasu také tvoje údaje nevydáme žádné jiné třetí straně.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018